Wzory
umów

Pobierz wzory umowy zlecenia! Kliknij na strzałkę po prawej stronie aby móc pobrać odpowiednie wzory interesujacej Cię umowy.

Twoja wyszukiwarka

Umowa zlecenie

::: Informacje ogólne

Umowa zlecenie jest jedną z umów zawieranych na czas określony, regulowaną podobnie jak umowa o dzieło w kodeksie cywilnym. Szczegółowe regulacje znajdują się w art. 734-751 Polega ona na tym, że przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do wykonywania określonych czynności dla zleceniodawcy. Strony umowy zlecenia tradyjnie nazywa się zleceniodawcą ( dającym zlecenie) i zleceniobiorcą ( wykonującym zlecenie).

Umowa zlecenie może być umową zarówno uodpłatną jak i nieodpłatną, w zależności od ustaleń stron. Jeśli zarówno z okoliczności, jak i z zapisów umowy, nie da się ustalić, czy mamy do czynienia z umową odpłatną czy nieodpłatną, to wówczas należy przyjąć, że za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie.

...czytaj więcej

::: Zalety umowy

Do podstawowych korzyści zawierania umowy-zlecenia należy:

* swoboda zawierania i rozwiązywania
* wysokie 20% koszty uzyskania przychodu
* brak składek ZUS w stosunku do studentów-zleceniobiorców


Ponadto, zleceniobiorca może otrzymywać świadczenia, które przysługują pracownikowi, np. związane z podróżą służbową. Pracodawca musi też zapewnić higieniczne i bezpieczne warunki pracy.

Polecane strony
Zajrzyj koniecznie!

Chcesz dodać swoją stronę? Kliknij!

Reklama
Dodatkowe strony

Chcesz dodać swoją reklamę? Kliknij!

www.e-umowazlecenie.pl & Krzysztof Ignatowicz. Kontakt